Stravování

Omlouvání dětí

Dítě lze omluvit každý den do 7.30 na telefonní čísla:

Třídní učitelka nahlásí tuto skutečnost do školní kuchyně

Přejeme dobrou chuť

8.30 - 9.00   dopolední přesnídávka

11.30 - 12.00  oběd

14.00 - 14.30  odpolední svačina

Dobrůtky pro Vás vaří:

Jana Hrušková - vedoucí školní jídelny

  • vedoucí kuchařka

 Lucie Husáková

  • kuchařka / pracovnice provozu

Monika Komárková

Anna Skácalová

Stravné celodenní:

Stravné celodenní

 

přesnídávka

oběd

svačina

celkem

3- 6 let

11,- Kč

30,- Kč

11,- Kč

52,- Kč

7 - 8 let

11,- Kč

35,- Kč

11,- Kč

57,- Kč

Úhrada  stravného

Platby za stravné jsou splatné vždy ke konci měsíce na měsíc následující. 

Jídelníček

Změna v platbě stravného

Každému zákonnému zástupci dítěte vydá mateřská škola ve spolupráci s jídelnou základní školy přístupové heslo (heslo vydává jídelna ZŠ) a variabilní symbol k individuálnímu účtu pro každé dítě. Tento účet bude zřízen na stránkách www.jidelna.cz , na kterém bude možné sledovat výši plateb, které tam každé dítě má.

  • Částka pro děti 3-6 let je na měsíc září 798,- Kč.
  • Částka pro děti s odkladem školní docházky za měsíc září činní 840,-Kč.