Štěňata

Červen

Záměr: 

 • Oslavíme svátek všech dětí, rozloučíme se s kamarády a předškoláky. Popovídáme si o tom, co nás čeká o prázdninách.

 

Témata:

 • Zvířátka ze ZOO
 • Jak to bylo se Sněhurkou
 • Hádej, hádej, hadači
 • Barevné dny

Cíle:

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj společenského a etického vkusu
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • vytváření základů pro práci s informacemi