Berušky

Červen

Týdenní témata:

 • Všechny děti mají svátek
 • Popřejeme tatínkům
 • Prázdninové putování
 • Pohádka O Šípkové Růžence

Cíle:

 • Umět pojmenovat zvířata a vědět, kdo do jejich rodin patří.
 • Pracovat se stavebnicemi, kostkami a skládankami.
 • Experimentovat s výtvarně netradičními materiály.
 • Zapamatovat si krátké básničky, říkanky a písničky.
 • Respektovat své kamarády a okolí.

Činnosti:

 • Pracovní listy, práce s výtvarnými pomůckami.
 • Výzdoba mateřské školy a okolních budov.
 • Den dětí 
 • Prázdninové putování