Zápis do mateřské školy

Řádný Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

Elektronické vydání přihlášky a vyplnění potřebných údajů (zde najdete všechny dokumenty)

Příjem žádostí o přijetí dítěte do Mš:

  • 02. 05. 2024 v době od 12.30 - 15.00 hodin
  • 03. 05. 2024 v době od 7.00 - 10.00 hodin

Přihlášku je možné doručit:

osobním podáním v MŠ ve Školní ulici, datovou schránkou školy 75wkvgf

Nahlížení do spisu:

20. 05. 2024 v době od 10.00 – 11.00 hodin - ředitelna školy

(ve Školní ulici číslo 10).

Vydávání rozhodnutí:

27. 05. 2024 vyvěšen seznam přijatých dětí (webové stránky)

Rozhodnutí o nepřijetí si převezmou zákonní zástupci osobně do vlastních rukou v ředitelně MŠ.

27. 05. 2024 v čase od 13.00 do 15.00 hodin.

28. 05. 2024 v čase od 8.00 do 11.00 hodin.