Medvídci

Červen

Týdenní témata:

  • Všechny děti mají svátek
  • Popřejeme tatínkům
  • Prázdninové putování
  • Pohádka O Šípkové Růžence

 

Cíle:

  • Respektovat své kamarády a okolí
  • Rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání
  • Umět se přizpůsobit změnám
  • Rozlišit zvuky a známé melodie a napodobit rytmus
  • Poznáváme rytmus
  • Být citlivý k přírodě