O školce

Dne 18.října 1960 bylo radou tehdejšího MNV jednáno o zřízení mateřské školy. K 1.1.2003 škola přešla do právní subjektivity, vznikla nová organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA NELAHOZEVES, příspěvková organizace.

Statutárním zástupcem byla paní ředitelka Ivana Janovská, která v roce 2011 odešla do důchodu.Od 1.8.2011 se ředitelkou školy stala Ilona Sedlářová. V roce 2014 došlo k odstoupení paní Ilony Sedlářové z funkce ředitelky školy. Do této funkce byla 1.8.2014 jmenována Hana Sadílková, která sama odstoupila k poslednímu červenci roku 2018. V současné chvíli vede mateřskou školu paní Kateřina Dudová.

Více informací

Mateřská škola Nelahozeves, okres Mělník