Drobečková navigace

Úvod > O školce > Školné

Školné

pro školní rok 2023/2024 je stanoveno ve výši 600,-Kč měsíčně

  • Vzdělávání dětí v posledním ročníku a dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.
  • Úplata za vzdělávání je splatná za kalendářní měsíc vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce.  Platbu lze provést složenkou nebo bankovním převodem. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a nedohodne jiný způsob úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb. ,§ 35 odst.1d.

Účet na úhradu za vzdělávání

  • se splatností do 15.dne  příslušného měsíce.
  • Účet na úhradu za vzdělávání : 467129369/0800
  • Každé dítě má svůj nezaměnitelný variabilní symbol určený pro identifikaci platby.

Školné pro školní rok 2023/2024