Drobečková navigace

Úvod > O školce > O nás - Mateřská škola Nelahozeves

O nás Mateřská škola Nelahozeves

Dne 18.října 1960 bylo radou tehdejšího MNV jednáno o zřízení mateřské školy.

Po prozkoumání několika námětů bylo rozhodnuto školu vybudovat na místě bývalého zahradnictví v domě čp.11. V září roku 1961 rozhodla rada MNV započít s rekonstrukcí. Většina prací byla prováděna formou brigád o sobotách a nedělích. Přes řadu potíží byla výstavba mateřské školy v roce 1962 ukončena a dne 3.října předána do provozu. První ředitelkou byla ustanovena paní M.Černá z Dolan, učitelkou p.Drahuše Prokešová z Nelahozevse.

Již v dalším školním roce, roku 1963-1964 došlo ke změně ředitelky školy. Byla jí jmenována p.Jarmila Vlasáková z Dolan, p.učitelka Drahuše Prokešová tady zůstává a ještě k nim přibyla paní školnice Libuše Špačková. V tomto školním roce tady bylo zapsáno 23 dětí.

V roce 1982 byla původně jednotřídní školka rozšířena o druhou třídu, kapacita školky dosáhla 65 dětí. Dvoutřídní charakter si mateřská škola zachovala i po roce 1983, kdy se přestěhovala do současné budovy ve Školní ulici s kapacitou 40 dětí. V roce 1985 se stala ředitelkou školy paní Ivana Janovská. Kapacita byla po roce 2000 po dílčí rekonstrukci mírně zvýšena na současných 45 dětí.

K 1.1.2003 škola přešla do právní subjektivity, vznikla nová organizace:MATEŘSKÁ ŠKOLA NELAHOZEVES, příspěvková organizace. Statutárním zástupcem byla paní ředitelka Ivana Janovská, která v roce 2011 odešla do  důchodu.Od 1.8.2011 se ředitelkou školy stala Ilona Sedlářová. V roce 2014 došlo k odstoupení paní Ilony Sedlářové z funkce ředitelky školy. Do této funkce byla 1.8.2014 jmenována Hana Sadílková, která sama odstoupila k poslednímu červenci roku 2018. V současné chvíli vede mateřskou školu paní Mgr. Kateřina Dudová.

Starostovi se nakonec podařilo potřebné prostory zajistit v areálu PTZ v Zagaroloské ulici a po jednáních se společností UNILEVER jako tehdejším vlastníkem areálu dostala obec darem budovu, která dříve sloužila jako ubytovna pro zaměstnance. V roce 2011 navíc daroval UNILEVER obci sousední parcelu o výměře přes 500 m2, která by měla sloužit jako školní zahrada. Budova v současné době prochází nutnou rekonstrukcí, jejíž náklady pokrývá z 95 % dotace Středočeského kraje

Nové prostory školky byly otevřeny v září 2012 s celkovou kapacitou 38 dětí. Od září roku 2014 došlo k navýšení kapacity z 38 na 40 dětí. V roce 2015 došlo k zateplení celé budovy.

Do nového objektu byla současně umístěna knihovna, která musela z kapacitních důvodů uvolnit místo základní škole.

Fotogalerie