Jméno   
Heslo   

Zápis do školky pro školní rok 2020/2021


Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

1)     Elektronické vydání přihlášky a vyplnění potřebných údajů

Na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz

od 10. 4. 2020 do 30. 4. 2020

2)    Vyzvednutí osobní v mateřské škole Školní 10

Pouze dne 23. 4. 2020 v době od 7.30 do 15.30 hodin

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ:

 6. 5. 2020 v době od 12.30 – 16.00 hodin

 7. 5. 2020 v době od   7.30 – 11.00 hodin

Příjem přihlášek se uskuteční v MŠ ve Školní ulici.

S sebou přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte
do MŠ, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

NAHLÍŽENÍ DO SPISU:

14. 5. 2020 v době od 13.00 – 14.00 hodin- ředitelna školy

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ:

28. 5. 2020 vyvěšen seznam přijatých dětí                                         


28. 5. 2020 v době od 11.00 – 14.30 hodin - ředitelna školy vydávání rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

MŠ Nelahozeves, školka Nelahozeves

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro mateřské školky a školy